กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วัดไทยสามัคคีเป็นสถานที่อันดับต้นๆอีกหนึ่งแห่งของอำเภอแม่สอดที่มีศักยภาพความพร้อมสูงทางด้านการเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณี

อ่านเพิ่มเติม...

มีการจัดแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาบริเวณลานแสดงวัฒนธรรมของวัด ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาทำบุญได้ชมฟรี

อ่านเพิ่มเติม...

ในวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สุดท้ายของเดือนมกราคมในทุกปี ทางวัดและชุมชนจะร่วมกันสืบสานประเพณีอันล้ำค่า

อ่านเพิ่มเติม...