กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

มีการจัดแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาบริเวณลานแสดงวัฒนธรรมของวัด ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาทำบุญได้ชมฟรี

เป็นประจำทุกวัน เสาร์ และอาทิตย์ โดยมีการแสดงต่างๆมากมาย เช่น การตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนเล็บ ฟ้อนสามไหม รำกลองยาว ฯ ของผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชน คณะลูกศิษย์พระเจ้าทันใจ วัดไทยสามัคคีและกลุ่มผู้สูงอายุธรรมรักษ์