ติดต่อเรา

Get in touch with us

บ้านแม่กื้ดหลวงหมู่ที่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 631100
087 851 1899
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วัดไทยสามัคคี (วัดหลวงพ่อทันใจรัตนมุงเมือง)

สอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริการของวัด ที่พัก กิจกรรม เพิ่มเติมได้ที่นี่