บุคลากร

ยายนงค์

ยายนงค์

คุณยายมัคคุเทศก์

คุยสนุก วาจาไพเราะ อารมณ์ดี มีไมตรีจิตดี

ป้าสมศรี

ป้าสมศรี

มัคคุเทศก์

ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ, พม่า

ป้ามะแซ่

ป้ามะแซ่

มัคคุเทศก์

ภาษาต่างประเทศ พม่า, กะเหรี่ยง

ลุงลาย

ลุงลาย

ใจดี พูดเพราะ คอยช่วยเหลือ บริการนักท่องเที่ยว

ป้านี

ป้านี

ใจดี พูดเพราะ เป็นกันเอง ประชาสัมพันธ์เก่ง

ป้าลิ้นจี่

ป้าลิ้นจี่

รักเด็ก โอบอ้อมอารี