บริการ

บริการต่างๆที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้

ลานจอดรถ

ลานจอดรถจะอยู่ด้านนอกของบริเวณวัด มีความกว้างขวางสามารถรองรับรถของนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยวสามารถจอดรถได้สองส่วน คือ ส่วนด้านหน้าบริเวณวัด มีเนื้อที่ให้บริการอยู่ 4ไร่ และด้านหลังบริเวณวัดมีเนื้อที่ให้บริการถึง 12 ไร่ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าสถานที่ของทางวัดสามารถรองรับรถส่วน ตัวรถประจำทางนำเที่ยว ได้เพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน

 

มัคคุเทศก์

นอกจากนี้ทางวัดยังเน้นความสำคัญให้กับเด็กและเยาวชนโดยการนำเด็กและเยาวชนที่สนใจเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนมาฝึกเป็นมัคคุเทศก์เพื่อบริการความรู้ในชุมชนให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมวัดและชุมชนในช่วงวันหยุด ตลอดจนถึงการนำผู้รู้เกี่ยวกับการฟ้อนรำท้องถิ่น(ฟ้อนเล็บ)มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาชนที่สนใจเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่นไว้ โดยนอกเหนือจากมัคคุเทศก์น้อยแล้วยังมีกลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่มของแม่บ้านพ่อบ้านที่มาช่วยทางวัดอำนวยความสะดวกในการต้อนรับและเป็นผู้พาท่องเที่ยวด้านในบริเวณวัดโดยไม่เสียค่าบริการเพื่อเป็นการบริการนักเที่ยวให้ประทับใจและสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวตลอดจนถึงเรื่องอื่นๆเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งวัฒนธรรมประเพณีได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้นเป็นประจำทุกวันซึ่งเป็นการป้องกันโรคภัยของผู้สูงวัยได้ดี ป้องกันโรคติดเตียงหรือโรคซึมเศร้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุนั้นเอง

ยายนงค์

ยายนงค์

คุณยายมัคคุเทศก์

คุยสนุก วาจาไพเราะ อารมณ์ดี มีไมตรีจิตดี

ป้าสมศรี

ป้าสมศรี

มัคคุเทศก์

ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ, พม่า

ป้ามะแซ่

ป้ามะแซ่

มัคคุเทศก์

ภาษาต่างประเทศ พม่า, กะเหรี่ยง

ลุงลาย

ลุงลาย

ใจดี พูดเพราะ คอยช่วยเหลือ บริการนักท่องเที่ยว

ป้านี

ป้านี

ใจดี พูดเพราะ เป็นกันเอง ประชาสัมพันธ์เก่ง

ป้าลิ้นจี่

ป้าลิ้นจี่

รักเด็ก โอบอ้อมอารี

 

โฮงตาน(โรงทาน)

โรงทางทางวัดมีโรงทานให้บริการให้แก่ผู้ที่เดินทางมาทำบุญที่วัดทุกวัน โดยเมนูอาหารที่ทำให้รับประทานนั้นจะมีเมนูหลักในแต่ละวัน คือ ขนมจีนน้ำยาปลาทับทิม และขนมจีนน้ำหยวกโดยเมนูนี้จะเป็นเมนูหลักที่ให้บริการ จะมีเมนูอื่นเสริมบ้างตามความเหมาะสมของผู้ที่มาทำบุญ

ความสะอาด สิ่งที่ควบคู่นอกเหนือจากความอร่อยที่ทางวัดคำนึงแล้วนั้นก็คือความสะอาดนั้นเองเป็นสิ่งที่ควรคำนึงเป็นอันดับแรกโดยทางวัดได้มีการจัดวาง ภาชนะ คือ จาน ชาม ช้อน ตลอดจนถึงสำหรับอาหารอาทิ เช่น เส้นขนมจีน น้ำยาปลาทับทิม และเครื่องเคียง วางไว้บนโต๊ะที่มีความสะอาดและสูงจากพื้นพอสมควรเพื่อ เพื่อคำนึงถึงความสะอาดมาเป็นอันดับแรก โดยมีหม้อน้ำร้อนสำหรับการนำช้อนส้อมลงไปลวกเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆที่อาจติดมาเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ตลอดจนภาชะทุกชิ้นมีผ้าคลุม ฝาปิด เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือแมลงต่างๆตงลงในอาหารและภาชนะ นอกจากความสะอาดของอาหารและภาชนะแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั้นก็คือ ความสะอาดผู้ให้บริการ โดยคณะศรัทธาที่มาทำอาหารหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาทำบุญนั้นจะมีการสวมหมวกอนามัย ตลอดจนถึงล้างมือและทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อบริการแก่ผู้ที่มาทานอาหาร

 

ส้วมสาธารณะได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)

ห้องสุขา ( ผ่าน HAS  ได้รับรางวัลส้วมดีเด่น  ระดับเขต 3 ปีซ้อน และ กำลังรอการประกวดระดับภาคและประเทศ)

สำหรับห้องสุขาของทางวัดจะเน้นทางด้านความสะอาดและถูกสุขลักษณะเป็นกรณีพิเศษตามหลัก(HAS)เนื่องจากจะผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันโดยการใช้คนในชุมชนช่วยกันในการทำความสะอาดและดูแลเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวัน และมีการให้ความรู้ถึงความสำคัญของห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดและปลอดภัยโดยการพิมพ์แผ่นพับแจกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการห้องน้ำห้องสุขา  ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถไว้ใจได้เลยว่ามีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม ให้ได้ใช้กันอย่างเพียงพอ

 

ห้องน้ำพิเศษ สำหรับ ผู้พิการ คนชรา และหญิงมีครรภ์ มีจำนวนหนึ่งห้อง โดยทางวัดคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่ใช้บริการเป็นอย่างมากจึงเน้นความสำคัญอาทิ เช่น บานประตูห้องน้ำเป็นกระจกฝ้ามัว 80% เพื่อทำให้รู้ว่ามีผู้ใช้บริการอยู่ด้านในหรือไม่ ส่วตัวด้านในของห้องน้ำมีความกว้างขวาง ปลอดโปร่ง ปลอดภัย มีโถสุขภัณฑ์ 1 โถ และอ่างล้างมือ 1 อ่าง นอกจากที่กล่าวมานั้น จุดสำคัญที่จะละเลยไม่ได้ก็คือ กริ่งฉุกเฉินเมื่อต้องต้องการขอความช่วยเหลือหรือใช้บริการเสร็จเพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลด้านนอกรับทราบได้อีกด้วย

 

 

มีห้องพยาบาล / ยาสามัญประจำบ้านบ้าน / สมุนไพร

มีระบบส่งต่อ เมื่อมีการเจ็บป่วยต้องรักษาสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดด้วยรถขนส่งประจำวัด

 

 

ที่พักโฮมเสตย์

สำหรับผู้ที่เข้ามาทองเที่ยววัดไทยสามัคคีและต้องการพักที่หมู่บ้าน สามารถมาพักโฮมสเตย์ค้างคืนที่บ้านไทยสามัคคีนี้ได้โดยมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้อัตราค่าบริการพัก คืนละ 250 /คืน พร้อมเครื่องดื่มยามเช้า(ไม่รวมค่าอาหารเมื่อละ 50 บาท/คน ต่อเมื้อ)

ลำดับชื่อ - สกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
1 นางสุพรรณ ปันสีคำ 20 หมู่ 9 085 051 4964
2 นางภัทราวดี สารขัด 254 หมู่ 9 080 510 7983
3 นางอำนวย ใจปันทา 62 หมู่ 9 083 165 8650
4 นางวิลัย หวังสวาสดิ์ 40 หมู่ 9 082 402 6183
5 นางจุ้ม แสนกิติ 78 หมู่ 9  
6 นางอัญชนา กุลฤธิชัย 94 หมู่ 1 085 728 5709
7 นางอมรา ปันสา 84 หมู่ 1  
8 นางบุญสี ปันสีคำ 19 หมู่ 9 085 558 0703
9 นายนงคาร ถาแก้ว 160 หมู่ 9 084 380 9412
รูปภาพจ้าของบ้านโฮมสเตย์ บ้านไทยสามัคคี หมู่ 9 ตำบลแม่กาษา