หลวงพ่อทันใจรัตนมุงเมือง

หลวงพ่อทันใจ หรือ พระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียก พระเจ้าทันใจ นั้นเพราะพิธีการสร้ อ่านต่อ

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีเมืองฉอด

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีเมืองฉอด สร้างขึ้นเพื่อเป็นการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์ส อ่านต่อ